Vrei să îți asiguri stabilitatea financiară?…. ai grijă cu ce parteneri lucrezi!

Vrei să îți asiguri stabilitatea financiară?…. ai grijă cu ce parteneri lucrezi!

În afaceri este bine întotdeauna să știi cu cine lucrezi, de aceea, este necesar să știi să folosești informațiile publice cu situațiile financiare ale partenerilor tăi, pentru a te informa asupra bonității acestora, sau a riscurilor potențiale pe care le poate genera colaborarea cu ei.

Cel mai important aspect de urmărit este imaginea bilanțieră a echilibrului financiar prin care este reflectată stabilitatea companiei pe termen lung, gradul de lichiditate și modul de finanțare.

Un echilibru sănătos, este dat de:

  • finanțarea nevoilor permanente (imobilizări corporale) din capitaluri permanente (capitaluri proprii și datorii pe termen lung);
  • acoperirea nevoilor curente (active circulante) din surse temporare (datorii pe termen scurt).

 

Un capital permanent  mai mare decât nivelul activelor imobilizate reprezintă o sursă permanentă de finanțare a activității curente pentru:

– creșterea stocurilor;

              – termene de scadență mai mari pentru creanțe;

              – un fond suplimentar de lichiditate.

    • Diferența CP-AI sau AC-DTS este denumită fondul de rulment sau capital de lucru.
    • Pentru a asigura stabilitate pe termen lung, fondul de rulment trebuie să aibă o valoare pozitivă.

 

 

Fondul de rulment negativ este un semnal de alarmă și reflectă faptul că numerarul existent și cel generat de vânzarea stocurilor și încasarea tuturor creanțelor nu acoperă valoarea datoriilor pe termen scurt, limitând astfel capacitatea de plată a companiei.

Un nivel ridicat al DTS reflectă ori un nivel al finanțării prin credit comercial peste nivelul sustenabil, ori o utilizare ineficientă a liniilor de credit pentru activitatea curentă. Nu reprezintă un risc doar atunci când ciclul operațional (durata de rotație a stocurilor + durata de colectare a creanțelor) este mai scurt decât termenul mediu de plată către furnizori)

ATENȚIE! la nivelul ridicat al lichidităților, al creanțelor sau al stocurilor ce pot ascunde o blocare și o neutilizare a acestora în ciclul operațional (ex. avansuri de trezorerie nejustificate, stocuri neperformante, creanțe incerte).

Pentru analiza acestora, este necesar calculul ciclului de conversie al banilor, cu ajutorul vitezei de rotație a stocurilor, a duratei de colectare a creanțelor și a duratei de plată a furnizorilor.

O valoare negativă asigură un surplus monetar ce poate fi folosit de companie în proiecte pe termen lung.

O valoare pozitivă a ciclului de conversie, apare atunci când compania își plătește furnizorii mai repede decât încasează din activitatea sa curentă.

Dacă fondul de rulment al companiei este negativ, ar fi indicat să verifici dacă compania figurează cu restanțe la bugetul de stat pe site-ul ministerului de finanțe.

În colaborarea cu aceste companii iți recomandăm să îți diminuezi riscurile de neîncasare prin solicitarea de Bilete la ordin avalizate de administratorii companiilor respective, volumul tranzacțiilor să nu aibă o pondere semnificativă în CA.

 

mm
Raluca Șandru
Raluca Șandru este Analist Financiar Exprom, cu 16 ani de experiență în domeniul financiar. Aceasta are studii aprofundate în Controlul și Managementul Financiar și a dezvoltat instrumentele de suport în Managementul Financiar, disponibile exclusiv la Exprom.