Contabilitate și expertiză contabilă

“Contabilitatea reprezintă cea mai serioasă sursă de informare economică a unei națiuni. Aproape toate deciziile economice au la bază informația contabilă sau derivate ale acesteia.” (Oskar Morgerstern – laureat al premiului Nobel).

Contabilitatea s-a născut odată cu ideea de comerț și a însoțit mereu banul în toate formele sale de la primele monezi la cardurile din ziua de astăzi.

Contabilitatea este în fiecare din noi și surprinde esența obținerii banilor și modul cum aceștia sunt cheltuiți sau investiți pentru a genera plus valoare, devenind timp de milenii limbajul comun al întregii economii globale.

Astăzi, contabilitatea măsoară, cântărește, contorizează pas cu pas orice acțiune economică oferind o imagine clară asupra evoluției economice de la bugetul personal la nivele sociale macroeconomice, ținând cont de toate reglementările legale și normele fiscale.

Portofoliul nostru acoperă o gamă variată de activități de la servicii, medical, pharma, comerț, HoReCa, producție, la grupuri de firme și societăți multinaționale.

Executăm servicii complete începând cu evidența primară până la raportări anuale și rapoarte specifice de evoluție înglobând:

 • întocmirea balanței de verificare lunare și a declarațiilor lunare respectând normele legale privind tranzacțiile intracomunitare și extracomunitare și reglementările privind consolidarea conturilor;
 • calcule privind impozitele și taxele, respectând toate normele legale în vigoare/optimizare fiscală;
 • evidență operațiuni pe centre de cost și coduri bugetare cu urmărire execuție contractuală;
 • asistență în cazul verificărilor din cadrul organismelor fiscale.

Acordăm consiliere în:

 • gestionarea fluxurilor monetare;
 • gestionarea fluxurilor informaționale interne;
 • elaborarea de proceduri cu planuri de conturi adaptate necesarului de flux informațional;
 • calcule de oportunitate pentru credite sau proiecte de investiții;
 • verificări evidențe contabile, declarații fiscale, planuri de amortizare, expertize contabile;
 • elaborare politică de dividende;
 • întocmirea de planuri de finanțare pe termen mediu și lung;
 • asistență privind inventarierea patrimoniului.

Cuantificând activitatea la nivel de procese pe centre de cost și tipuri de activități generatoare de profit, evidențele contabile constituie baza fundamentării planurilor de afaceri viitoare prin:

 • întocmirea și urmărirea bugetelor de venituri și cheltuieli;
 • realizarea calculelor de profitabilitate;
 • gestionarea fluxurilor monetare.

Contabilitatea constituie baza oricărei analize economice, iar prin evidențele contabile se urmărește evoluția în timp și impactul deciziilor economice ce stau la baza calculelor pentru deciziile de investiții, oferind astfel fundamentul pentru dezvoltarea durabilă a societății.

Expertizele contabile sunt, conform reglementărilor stabilite prin Standardul profesional nr.35/2014, mijloace de probă utilizabile în rezolvarea unor cauze care necesită cunoştinţe de strictă specialitate din partea unor persoane care au calitatea de expert contabil.

Expertizele contabile dispuse la cererea părţilor sau din oficiu, în fazele de instrumentare şi de judecată ale unor cauze civile, sunt expertize contabile judiciare. Toate celelalte expertize contabile sunt extrajudiciare.

Expertiza contabilă este o activitate a profesiei contabile, ce poate fi efectuată doar de către persoane autorizate în acest sens. Toți experții contabili Exprom au această calitate, în condiţiile legii, fiind înscriși, cu viza la zi, în Tabloul Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR).

Expertizele contabile judiciare se întocmesc la cererea unui organ judiciar și constituie probe îndeajuns de temeinice şi de neînlăturat pentru tragerea la răspundere a persoanelor vinovate de încălcarea legalităţii, nesocotirea disciplinei financiare şi păgubirea patrimoniului.

Expertizele contabile extrajudiciare efectuate de către experții Exprom, la cererea clienților noștri, întrunesc următoarele trăsături caracteristice:

a) sunt un mijloc de fundamentare a deciziilor, de conciliere între partenerii comerciali şi de afaceri, şi de fundamentare preliminară a acţiunilor şi contestaţiilor în justiţie;

b) sunt activități prin care părţile interesate pot dobândi (în afara acţiunilor judiciare) lămuriri de natură economico-financiară din partea unor profesionişti contabili independenţi, de înaltă probitate şi cu deontologie profesională recunoscută;

c) se axează pe cercetarea problemelor (obiectivelor) fixate de solicitant/solicitanţi, dar expertul contabil poate evidenţia şi probleme (obiective) colaterale, pe care le consideră relevante în speţă;

d) sunt activități contractate la solicitarea celor care le consideră oportune în acţiunile pe care vor să le întreprindă.

Expertizele contabile extrajudiciare sunt folosite de regulă pentru:

 1. Fundamentarea deciziei de alegere a partenerilor comerciali şi de afaceri;
 2. Concilierea derulării tranzacţiilor comerciale şi de afaceri în desfăşurarea contractelor comerciale;
 3. Fundamentarea preliminară a acţiunilor adresate justiţiei;
 4. Fundamentarea preliminară a acţiunilor de contestare a actelor de control administrativ.