Audit și Evaluare

“Auditul este certificatul de calitate al situațiilor financiare și al proceselor economice”.

Fiind realizat de către profesioniști economici, cu acreditarea Camerei Auditorilor Financiari din România, credem cu tărie că auditorul trebuie să aibă următoarele competențe:

 • corect;
 • independent;
 • intransigent;
 • scepticism;
 • analitic, cu o bună capacitate de sinteză;
 • atent la detalii;
 • metodic;
 • organizat.

Folosind auditul ca mijloc de eficientizare a proceselor economice interne ca parte a formării unei culturi organizaționale, pe baza analizei riguroase a proceselor, în cadrul procedurilor de audit intern, stabilim:

 • proceduri de lucru;
 • etapele de execuție a proceselor economice în ordine cronologică;
 • fluxul informațional;
 • norme interne de evidență;
 • circuitul documentelor;
 • responsabilitățile fiecărui departament;
 • termenele de execuție ale proceselor interne;
 • indicatorii relevanți și măsurabili de performanță (KPI) și risc (KRI) specifici entității economice.

Prin procesul de audit, în calitate de auditori urmărim procesele economice semnalăm și corectăm derapajele funcționale și certificăm corectitudinea înregistrării în evidențele contabile, cu respectarea normelor legale în vigoare, a tuturor operațiunilor economice realizate, înregistrări ce constituie fundamentul analizelor financiare ce stau la baza deciziilor de management.

“Obiectivul general al unui audit financiar este cel de a furniza asigurarea că situațiile financiare examinate sunt complete și întocmite cu acuratețe, iar operațiile economice s-au efectuat în conformitate cu legile și reglementările relevante în vigoare. Auditorul prin rapoartele de audit, caută să ofere o asigurare rezonabilă – nu o asigurare absolută – că situațiile financiare examinate sunt complete și întocmite în conformitate cu prevederile legilor și reglementărilor relevante în vigoare”. (Romania Curtea de Conturi – Manual de Audit Financiar şi Regularitate -Bucureşti 2003).

În activitatea de audit extern, plecăm de la verificarea înregistrărilor contabile, identificăm și evaluăm riscurile pentru fiecare categorie de operațiuni economice și selectăm testele de audit orientate spre problemele identificate, pentru a le analiza în profunzime, a explica și corecta efectele lor asupra rezultatelor economice.

Evaluarea financiară presupune tratarea averii și activității economice din perspectiva pieței definit prin efortul de a crea o nouă entitate la aceeași parametri economici cu aceeași poziție pe piață.

La fel ca și auditul, evaluarea entităților economice presupune mai multe abordări prin prisma metodologiilor folosite determinate de scopul pentru care este realizată evaluarea și este reglementată de Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România.

Evaluarea poate avea următoarele obiective:

 • estimarea costurilor de fuziune sau dizolvare;
 • estimarea prejudiciilor în caz de evenimente;
 • prevederea valorii de tranzacționare a unei entități;
 • emisiuni de acțiuni sau vânzare de părți sociale.

Rezultatul evaluării afacerii este independent de dorințele și necesitățile cumparatorului care angajează evaluatorul, insa metoda de evaluare aleasa tine cont de obiectivele investitorului, respectând principiile de etică profesională definite de Corpul Experților contabili și Contabililor Autorizați din România.

Una din principalele atuuri ale evaluatorului, în care noi credem este discreția față de mediul extern al clientului.