Salarizare și resurse umane

“In spatele succesului unei companii se ascunde munca unor oameni care știu cum și ce să facă pentru a îndeplini obiectivele”

Managementul resurselor umane are un rol important pentru fiecare companie deoarece el gestionează una dintre cele mai importante resurse ale fiecărei companii – angajații săi.

Dinamica cu care apar schimbările legislative, cerințele și așteptările din ce în ce mai mari, ne atrag atenția asupra faptului că resursa umană pe care o deținem este foarte valoroasă și datorită faptului că aceasta se poate adapta la această dinamică.

Consultanța în resurse umane este primul pas în derularea unui proces de dezvoltare organizaţională, deoarece este necesar să ştim la ce nivel există probleme și ce procese organizaţionale sunt afectate. Trebuie să cunoaştem punctele tari şi punctele slabe privind resursele umane pentru a înţelege funcţionarea organizaţiei.

Rolul pe care îl deține un serviciu extern de evaluare a personalului este legat de determinarea  numărului și calității în funcție de obiectivele organizației, atragerea și selectarea persoanelor ce dovedesc competențele necesare ocupării postului, motivarea și recompensarea, formarea și evaluarea candidaților.

I. Salarizare

 • întocmirea și gestionarea dosarelor de personal (CIM, acte adiționale, decizii, etc.);
 • calculul salariilor și întocmirea statelor de salarii;
 • calculul sporurilor și adaosurilor la salariul de bază: ore suplimentare, spor de noapte,  condiții grele, premii, ajutoare, etc.;
 • calculul reținerilor și popririlor salariale;
 • generarea fișierelor pentru plata salariilor pe card;
 • întocmirea rapoartelor pentru cheltuielile salariale;
 • întocmirea și depunerea declarațiilor privind contribuțiile sociale;
 • întocmirea ordinelor de plată aferente contribuțiilor pentru salarii;
 • întocmirea adeverințelor de venit, vechime, medicale;
 • suport legislativ în orice problemă de calcul salarial;
 • întocmirea rapoartelor privind cheltuielile salariale pe structuri ierarhice și analiza fluxului de personal.

II. REVISAL

 • întocmirea Registrului General Unic de Evidenta al Salariaților conform HG 905/2017;
 • înregistrarea/completarea în Registrul General Unic de Evidență a Salariaților în format electronic a modificărilor, conform legislației în vigoare (înregistrări contracte noi, modificări ale contractelor, încetări, suspendări, detașări, etc);
 • eliberarea de rapoarte și extrase de registru către angajator și angajat.

III. Consultanță HR

 • întocmirea Regulamentului Intern;
 • întocmirea Contractului Colectiv de muncă (obligatoriu ptr. societățile care au peste 21 salariați);
 • întocmirea fișelor de post;
 • efectuarea cercetărilor disciplinare;
 • informarea periodică a clientului privind modificările legislative în domeniu;
 • consultanță în rezolvarea conflictelor de muncă și/sau la negocierea contractelor individuale de muncă/colective de muncă;
 • consultanță privind aplicarea legislației muncii în vigoare;
 • asistarea angajatorului cu ocazia controalelor pe linie de Inspecția Muncii.

IV. Recrutare - Evaluare

 • crearea și furnizarea de profile ale angajaților din domeniul financiar-contabil și fiscal;
 • elaborarea de teste profesionale adaptate activității beneficiarului;
 • participare la testări profesionale pentru angajați din domeniul financiar-contabil și fiscal;
 • evaluarea performanțelor profesionale ale angajaților;
 • stagiu de practică;
 • probe de lucru.