Management financiar

“Având ca fundamente rentabilitatea, riscul și valoarea, prin evaluarea echilibrului financiar al activității economice se identifică tendințe în evoluția activității economice”.

Orice activitate economică necesită zi de zi decizii de management ce își vor pune amprenta asupra dezvoltării ulterioare a afacerii. O bună cunoaștere a situației actuale asigură bazele pentru implementarea strategiilor de dezvoltare și de corectare a derapajelor economice în condițiile unei economii din ce în ce mai competitive, sub presiunea permanentă a fluctuației factorilor  micro și macroeconomici.

Pentru a obține aceste informații în timp real,  implementăm sisteme integrate de colectare a informațiilor financiare și de măsurare a activității prin indicatori de performanță (KPI) și risc (KPR) plecând de la fiecare structură operațională ca parte integrantă în analiza întregii activități a companiei.

Reunite sub formă de tablouri de urmărire a proceselor operaționale, acestea măsoară în timp real rezultatele obținute prin implementarea obiectivelor strategice și contribuie la prevenirea derapajelor economice.

Pentru a implementa un astfel de sistem, este necesară o analiză economică amănunțită a întregii structuri operaționale a companiei din perspectiva impactului asupra rezultatului final. Sunt create premisele pentru asigurarea transparenței financiare la nivelul companiei, astfel procesele decizionale de management au ca suport atât evoluții istorice, cât și previziuni privind evoluția lor viitoare, precum și recomandări adaptate contextului economic.

Analistul economic Exprom structurează informația la nivelul întregii companii-client, stabilește fluxurile informaționale economice și regulile de evidență gradual (pe fiecare nivel informațional), sintetizează informația selectând indicatorii cei mai potriviți companiei, analizează evoluția lor și propune măsuri de eficientizare sau corectare.

Ca parte integrantă a acestui rol semnificativ în obținerea informațiilor corecte și compacte ca suport al deciziilor de management în cadrul departamentului de analiză Exprom oferim servicii de consultanță incluzând soluții de eficientizare personalizate pe activitatea și nevoile fiecărei companii cu care lucrăm.

Soluții de eficientizare pentru companii

 • Pornim analiza prin realizarea unui diagnostic financiar pe baza informațiilor contabile din ultimii 3 ani din perspectiva Bilanțului și a Contului de profit și pierdere, sintetizat într-un tablou grafic de evoluție interactiv, a principalilor indicatori de echilibru financiar, de rentabilitate și solvabilitate, cu anexe detaliate privind evoluția acestora în timp.
 • În baza analizei evoluției istorice a acestora, realizăm un raport de diagnostic financiar în care prezentăm procesele economice identificate, modul cum acestea au evoluat în timp și facem recomandări pentru eficientizarea și corectarea tendințelor ce pot avea impact negativ asupra rezultatelor economice ale companiei.

Ca elemente de analiză integrate menționăm:

 • tehnici de analiză a gestiunii și a fondului de rulment;
 • analiza rentabilității capitalului investit;
 • analiza de structură a activelor circulante;
 • costul bunurilor vândute;
 • analiza oportunității de investiții în active fixe;
 • analize de oportunitate pentru linii de credit pentru activitatea de operare;
 • analize de impact pentru termene de plată mari.
 • Continuăm analiza cu integrarea fluxurilor de trezorerie viitoare generate din activitatea curentă și viitoare într-un tablou cu dispunere calendaristică a creanțelor și datoriilor în funcție de scadențele lor pentru a obține o imagine cât mai fidelă a trezoreriei viitoare.
 • Analizăm procesele operaționale pe structuri organizatorice;
 • Configurăm tabloul privind fluxurile informaționale și de documente în cadrul organigramei funcționale;
 • Configurăm procesele de lucru pentru evidența operațiunilor lunare pentru:
  • evidența centralizată a operațiunilor realizate;
  • centralizarea costurilor pe centre de profit și centre de cost;
  • eliminarea proceselor redundante;
  • optimizări de stocuri și eficientizarea fluxurilor de aprovizionare;
  • optimizări privind planificarea timpilor de lucru;
  • optimizări privind urmărirea execuției și respectării contractelor;
  • calculul profitabilității pentru proiecte cu timpi lungi de execuție.
 • Analizăm rentabilitatea pe produs (mix de produse) sau lucrare (servicii);
 • Analizăm mix-ul de piață pe baza istoricului de vânzări;
 • Oferim soluții personalizate de planificare a activității operaționale;
 • Configurăm bugete de venituri și cheltuieli pe centre de profit și centre de cost.