Cum găsesc soluții de a crește randamentul afacerii mele?

Cum găsesc soluții de a crește randamentul afacerii mele?

de Raluca Șandru – Analist financiar

Contabilitatea are rolul de a înregistra pas cu pas fiecare operațiune economică pe bază de documente justificative reglementate legal.

Pentru a transforma evidența contabilă într-un mijloc de informare este necesară optimizarea informației contabile prin includerea a unor parametri specifici, cuantificabili și relevanți precum:

 • atribuirea pe centre de profit a cheltuielilor și veniturilor;
 • includerea codului de contract în evidența documentelor justificative aferente realizării contractului;
 • încadrarea veniturilor și cheltuielilor pe coduri de buget.

Rolul informației contabile este de a oferi baza pentru:

 • urmărirea evoluției în timp a activității economice pe centre de profit;
 • urmărirea execuției și respectării prevederilor contractuale;
 • asigurarea comparabilității informațiilor în timp, de aceea, recunoașterea cheltuielilor trebuie făcută la momentul realizării veniturilor;
 • măsurarea și estimarea produsului intern brut (PIB – valoarea de piață a tuturor bunurilor și serviciilor realizate în cadrul granițelor unei țări într-o anumită perioada de timp, inclusiv producția companiilor străine care își desfășoară activitatea pe teritoriul țării, exclusiv producția companiilor autohtone în afara țării.).

Analizând informația contabilă astfel structurată, analistul financiar poate determina:

 • costul real de realizare a unei singure unități de produs (serviciu, lucrare, proiect), prin calculul costurilor directe determinate de consumul generat în realizarea ei (materii prime, manoperă, utilități) și adăugarea unei cote părți din costurile de funcționare a companiei, raportată la timpii unitari de execuție;
 • costul capitalului de lucru raportat la marja de profit dorită sau la dobânda de referință pe piața financiară, luând în calcul perioada dintre momentul plății costurilor de realizare a produsului și încasarea contravalorii sale;
 • costul riscurilor asumate prin politica de garanție și retur;
 • pragul minim al prețului de vânzare contractual, cunoscând costul real, costul capitalului de lucru și cota din costurile de risc;
 • mix-ul optim de produse, maximizând randamentul capitalului investit, prin compararea marjelor de profit obținute pentru fiecare produs pe piața de desfacere, în raport cu evoluția cererii și mediul concurențial;
 • ajustarea în timp a prețurilor prin creșterea randamentelor (tehnologizare, externalizare servicii, optimizare procese), în funcție de evoluția capacităților de producție și de desfacere.

Urmărind evoluția unitară în timp, se pot identifica drapaje și se pot căuta soluții de optimizare a costurilor și a mix-ului de produse.

Pentru optimizarea costurilor se analizează procesele consumatoare de timp și se calculează oportunitatea de a investi în tehnologie pentru automatizarea acestora sau externalizarea lor la un cost mai avantajos cu garantarea calității, crescând astfel capacitatea de producție.

În funcție de cererea pe piață, se poate ajusta procesul de producție, minimizând perioadele de stocaj și costurile de depozitare atât pentru materii prime cât și pentru produsele realizate, crescând astfel viteza de rotație a capitalului de lucru.

mm
Raluca Șandru
Raluca Șandru este Analist Financiar Exprom, cu 16 ani de experiență în domeniul financiar. Aceasta are studii aprofundate în Controlul și Managementul Financiar și a dezvoltat instrumentele de suport în Managementul Financiar, disponibile exclusiv la Exprom.