Instrumente suport management

Ca și consecință a unui ritm de dezvoltare economică și tehnologică ridicat, nevoia permanentă de informare a devenit o necesitate vitală în mediul de afaceri.

A ști în timp real situația economică și impactul deciziilor de management, a fi semnalat din timp în cazul derapajelor este primordial pentru ca activitatea economică să își mențină cursul sau să înregistreze creșteri în condițiile unor piețe din ce în ce mai competitive.

Pentru a veni în sprijinul antreprenorilor, am dezvoltat în cadrul Exprom politici de gestionare și instrumente menite a oferi suport în analiza și gestionarea eficientă a activităților economice.

În cadrul serviciilor financiare analizăm evoluția globală a activității companiei prin prisma evoluției lunare a indicatorilor de bilanț și a contului de profit și urmărim rezultatele ciclului economic lunar, cu eventuale derapaje, ce pot apărea pe parcursul ciclurilor economice.

  • Atunci când activitatea companiei tale vizează realizarea de servicii, cea mai importantă resursă este capitalul uman. Pentru a beneficia de un raport eficient timp investit și rezultate obținute, este necesar să realizezi un calcul anticipat al costului contractual.
  • Indiferent de domeniul sau specificul activității companiei tale, normele contabile recomandă recunoașterea cheltuielilor la momentul realizării veniturilor aferente. În caz contrar, din punct de vedere fiscale, pot apărea penalități.
  • Orice decizie de business trebuie să aibă la bază o analiză a costurilor totale, calculate individual pentru fiecare produs. În acest mod vei ști care este mixul de produsele cu profitabilitate maximă.
  • Cine nu și-ar dori ca cineva să-l anunțe de fiecare dată din timp, atunci când îi vor expira termenele de valabilitate pentru asigurări, rovignete, revizii și inspecții, impozite locale sau programări la service?Atunci când știi ce și când ai de plătit îți poți planifica din timp sumele de bani necesare realizării lor.
  • Atribuțiile unui Manager de Resurse Umane cuprinde de la recutare, la salarizare, integrarea personalului în cadrul echipei și formarea profesională, fiind totodată liantul între conducere și angajați. De aceea, timpul este, pentru acesta, o resursă foarte importantă.
  • Un instrument de gestionare a fluxului de aprovizionare pe baza termenelor de desfacere/ producție,  cu gestionarea timpilor de livrare de la furnizori și menținerea unor stocuri tampon optime, asigură minimizarea costurilor de depozitare (chirii, personal, manipulare) și a timpilor de gestionare a acestora cu riscuri minime de uzură sau deteriorare și evitarea blocării lichidităților în active staționare pe mai multe exerciții.
  • Instrumentul Money control Board de tip Cash flow, proiectează situația fluxurilor monetare pentru perioada următoare luând în calcul trezoreria, soldul datoriilor și creanțelor cu disponibilitatea acestora în timp și termenele scadente ale acestora.
  • Organizăm indicatorii economici într-un Tablou de analiză reprezentat grafic, devenind ușor de urmărit evoluția companiei în timp și efectul politicilor adoptate, precum și situațiile de risc.