Consultanță fiscală

Fiscalitatea, reprezintă instrumentul prin care se pune în aplicare politica fiscală și este – în fapt –sistemul prin intermediul căruia se realizează redistribuirea venitului național (sau comunitar), constituindu-se veniturile bugetare (colectate – în temeiul legii – sub formă de impozite, taxe, contribuții etc.).” (Dreptul Finanțelor Publice – Mircea Ștefan Minea, Cosmin Flavius Costaș).

Am făcut o pasiune din găsirea celor mai bune soluții fiscale pentru fiecare afacere. Credem cu tărie că soluțiile fiscale personalizate pe specificul activității pot constitui atât un avantaj financiar cât și unul de natură să ne protejeze de eventualele omisiuni ce pot fi depistate în urma unui control fiscal.

Principalele servicii de consultanță fiscală oferite :

 • impozitul pe profit și pe venit datorat de companii;
 • taxa pe valoarea adaugată inclusiv asistență în timpul inspecțiilor de rambursare;
 • tranzacții internaționale acoperite de tratatele de evitare a dublei impuneri în care Romania este parte;
 • impozitul pe construcții și impozitele locale;
 • fuziuni și achiziții de afaceri – impact fiscal;
 • prețuri de transfer – întocmirea dosarelor cerute de ANAF pentru grupuri de firme.

Cunoașterea mediului fiscal reprezintă o prioritate în cadrul Exprom, pentru a asigura servicii de consultanță fiscală, în condiții de eficiență maximă, astfel:

 • plecăm întotdeauna de la o analiză sau o evaluare a situației fiscale, în vederea identificării riscurilor fiscale și a găsi soluții de optimizare;
 • realizăm consiliere în vederea alegerii unei forme juridice benefice din perspectiva fiscală;
 • planificăm obligațiile fiscale pe cicluri operaționale;
 • acordăm asistență în întocmirea declarațiilor fiscale (impozit pe profit/venit, TVA, obligații sociale) în concordanță cu ultimele modificări legislative și în funcție de apartenența națională sau internațională;
 • stabilim plafoane de deductibilitate pentru cheltuieli, calcule de oportunitate pentru sponsorizări;
 • asigurăm asistență și reprezentare în fața organelor fiscale, inclusiv corespondența cu acestea;
 • asigurăm asistență fiscală pe parcursul litigiilor;
 • realizăm asistența pe parcursul inspecției fiscale, inclusiv acordăm asistență și servicii pe probleme de procedură fiscală;
 • asistență privind întocmirea documentației pentru exercitarea căilor de atac împotriva titlurilor de creanțe și a altor acte administrative fiscale;
 • realizăm expertize fiscale la solicitarea organelor fiscale, sau a oricăror altor persoane sau entități interesate;
 • asistență privind creanțele bugetului general consolidat, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.