Rolul unui analist financiar într-o companie

Rolul unui analist financiar într-o companie

de Raluca Șandru – Analist financiar

 

Activitatea unui analist financiar este similară cu cea a unui medic generalist, fiind structurată pe mai multe etape:

În etapa de observare, colectarea informațiilor trebuie să fie obiectivă, fiind recomandat să fie efectuată de o persoană neimplicată direct în fluxul operațional.

Se va urmări etapizat fiecare segment din fluxul operațional colectând informații de natura economică, precum și proceduri și standarde interne.

Analizând informațiile colectate, analistul financiar structurează fluxul informațional și stabilește indicatori relevanți (KPI) pentru urmărirea evoluției financiare și a potențialelor riscuri (KRI) pe intervale de timp comparative. Urmărind evoluția acestora pe un interval istoric sugestiv, identifică aspecte ce necesită optimizate pentru a atinge nivelul de performanță optim, stabilind ordinea prioritară pentru îmbunătățire.

Punând în balanță obiectivele manageriale stabilite prin planificarea bugetară cu evoluția indicatorilor, analistul financiar propune un plan strategic de măsuri însoțit de o analiză cost beneficiu a implementării acestora.

Urmare a măsurilor aprobate, analistul financiar urmărește periodic efectul măsurilor adoptate asigurând transparență prin organizarea indicatorilor în tablouri de evoluție (Dashboard).

Tablourile de evoluție pot fi organizate in format tabelar ca evidență a valorilor periodice înregistrate sau în mod vizual ca tendințe în forme grafice, edificatoare pentru fiecare etapă a fluxului operațional.

Urmărind evoluția periodică a activității și impactul măsurilor adoptate, se asigură transparență financiară la nivelul întregii companii permițând identificarea în timp real a proceselor ce aduc sau irosesc resurse financiare și luarea măsurilor de corecție în timp util.

Acțiunea își atinge ținta atunci când s-au gândit și anticipat lucrurile cunoscând toți factorii cu impact și nu ca reacție la efecte.

Ca suport al managementului, analistul financiar realizează studii de profitabilitate pentru proiecte, prognoze, scenarii și planuri de acțiune, menite să răspundă în timp util oricărei situații.

Exemplu:

Dacă am avea în vedere creșterea profitabilității pentru o activitate de producție, primul impuls al managerului este să ajusteze cheltuielile indirecte procesului de producție, însă privind din perspectiva unui analist financiar lucrurile pot avea o altă viziune cu efecte pe termen lung.

Analizând costurile cu serviciile subcontractate pentru efectuarea manoperei pentru un semifabricat în comparație cu oportunitatea achiziției în regim leasing a unui utilaj care să execute manopera externalizată, pot fi identificate o serie de criterii ca:

  • Un nivel al ratelor și dobânzilor de leasing comparabile cu prețul serviciilor externalizate, amortizarea lunară acoperind cheltuielile de mentenanță și asigurarea de resurse pentru noi investiții;
  • Randamentul suplimentar al utilajului față de necesitățile ciclului de producție poate fi redirecționat prin comercializarea de semifabricate sau pentru prestări servicii specifice.
  • Un factor important este avantajul serviciului imediat în sensul obținerii în timp real a manoperei ca parte integrată a fluxului de producție, pe când în cazul unor servicii subcontractate pot interveni decalaje de timp generate de furnizor prin întârzierea livrării la timp, blocând astfel întreg procesul de producție, fapt de poate genera pierderi financiare semificative.

Astfel, costurile cu serviciile subcontractate pot fi capitalizate în primii ani de funcționare a utilajului, fiind amortizate, generează plusvaloare pe termen lung și resurse pentru noi investiții.

Realizarea investiției devine o inițiativă strategică ca parte a Planului strategic pe termen lung, ca parte a unui sistem integrat de măsuri reunite la nivel internațional sub denumirea de Balanced ScoreCard (BSC).

Glosar termeni

KPI – Key Performance Indicator – Indicatori de performanță relevanți;

KRI – Key Risk Indicator – Indicatori de risc relevanți.

Bugetul – este un plan financiar pe termen scurt, pentru o perioadă viitoare, în general un an. Trebuie observat, în mod special, că bugetul reprezintă un plan, nu o prognoză.
(Contabilitatea și finanțele pe înțelesul tuturor – Peter Atrill, Eddie McLaney, pg.302)

Manoperă sf [At: BARIȚIU, P. A. II, 16 / Pl: ~re, (rar) ~ri / E: cdp fr manœuvre, it manovra, cf lm manopera] 1 (Rar) Acțiune. 2 (Rar) Mijloc folosit pentru realizarea unui scop. 3-4 (Înv; șdp) Manevră (2, 4). 5 Muncă manuală depusă pentru efectuarea unei lucrări. 6 Sumă de bani care se plătește pentru manoperă (5). (https://dexonline.ro/definitie/manoper%C4%83)

 

mm
Raluca Șandru
Raluca Șandru este Analist Financiar Exprom, cu 16 ani de experiență în domeniul financiar. Aceasta are studii aprofundate în Controlul și Managementul Financiar și a dezvoltat instrumentele de suport în Managementul Financiar, disponibile exclusiv la Exprom.