Money control Board – cash flow

Money control Board – cash flow

de Raluca Șandru – Analist financiar

Ca parte a procesului de controling urmărirea fluxului monetar este indispensabil pentru planificarea resurselor monetare pe termen scurt și mediu.

Gândit ca un tablou al situației lichidității societății, ce pornește de la imaginea detaliată a creanțelor și datoriilor curente grupate pe termene scadente, devine un instrument de bugetare și previziune prin adăugarea: cheltuielilor fixe lunare, a previziunilor de vânzări și a costurilor generate de realizarea acestora, precum și a ratelor de capital (la data la care acestea devin scadente).

Astfel, un flux monetar bine structurat oferă informații exacte despre nivelul de lichiditate la intervale specificate (zile, săptămâni, luni), gestionează angajamentele prin prisma:

  • urmăririi scadenței instrumentelor,
  • evidenței ratelor contractuale,
  • evidenței plăților lunare fixe
  • urmăririi închiderii la scadență a soldurilor client furnizor.

Având în avans imaginea evoluției fluxului monetar se pot preveni eventuale dezechilibre în balanța de încasări/ plăți și interveni cu soluții de echilibrare.

Printr-o analiză a fluxului monetar pe proiecte/cicluri de producție se calculează timpii de realizare și presiunea asupra numerarului generată de termenele de încasare/plată aferente, facilitând astfel stabilirea termenilor contractuali cei mai favorabili pentru implementarea proiectului.

Ca urmare a decalajului de timp între momentul realizării cheltuielilor și obținerii veniturilor, balanța plăților și a încasărilor poate fi echilibrată prin negocierea plății la termen a furnizorilor, care să acopere ciclul de producție și o parte din termenele de încasare acordate clientului, în vederea evitării presiunilor asupra disponibilităților societății.

 

Folosind Money Control Board, instrumentul creat de EXPROM pentru gestionarea resurselor monetare, managerul primește cu regularitate răspuns la întrebări frecvente în procesul decizional ca:

  • unde îmi sunt banii?
  • care este gradul de lichiditate al profitului?
  • îmi permit să demarez o investiție?
  • pot să plătesc dividente?
  • care este limita creditului comercial ca politică de vânzări pe termen mediu?
  • care este ciclul monetar al capitalului investit?

Prin simpla evidență a rulajelor istorice pe facturi, instrumentul facilitează urmărirea realizării etapelor contractuale aferente.

Glosar termeni

Flux de trezorerie – contabilitatea trezoreriei asigură evidența existenței și mișcării acțiunilor deținute de entitățile afiliate, altor investiții pe termen scurt, disponibilităților în conturi la bănci sau casierie, creditelor bancare pe termen scurt și a altor valori de trezorerie.
(Reglementări contabile conforme cu directivele europene aprobate prin OMFP nr. 1752/2005, Georgeta Petre, Alexandra Lazăr, Elena Iordache, București, Ed. Irecson 2006, pg.319)

Controllingul – reprezintă un set de activități necesare pentru a conduce și coordona activitățile întreprinderii. Departe de a avea rolul de „control”, cu aspect punitiv, controllingul are rolul de a coordona toate procesele unei întreprinderi în scopul scăderii costurilor, maximizării încasărilor și îndeplinirea obiectivelor strategice ale întreprinderii.

(https://ro.wikipedia.org/wiki/Controlling)

Datorie-obligație actuală a entității ce decurge din evenimente trecute și prin decontarea căreia se așteaptă să rezulte o ieșire de resurse care încorporează  beneficii economice;
(Reglementări contabile conforme cu directivele europene aprobate prin OMFP nr. 1752/2005, Georgeta Petre, Alexandra Lazăr, Elena Iordache, București, Ed. Irecson 2006, pg.25)

Creanțe – Drepturi patrimoniale pe baza cărora creditorul poate să solicite debitorului să-și îndeplinească obligațiile prevăzute sau drepturile creditorului de a pretinde debitorului să dea sau să facă ceva în contul lui.
(Concepte și expresii importante pentru aplicarea legislației fiscale din Romania – Gheorghe M Voinea, Angela Boariu, Mircea Soroceanu)

Bugetul – este un plan financiar pentru o perioadă viitoare. Trebuie observat, în mod special, că bugetul reprezintă un plan, nu o prognoză.
(Contabilitatea și finanțele pe înțelesul tuturor – Peter Atrill, Eddie McLaney, pg.302)

Cheltuielile entităților economice– reprezintă sumele sau valorile plătite sau de plătit pentru: consumurile, lucrările executate și serviciile prestate de care beneficiază entitatea, cheltuieli cu personalul, executarea unor obligații legale sau contractuale. De asemenea, în cadrul cheltuielilor se mai cuprind amortizările, și provizioanele constituite, valoarea activelor cedate, distruse sau dispărute, ori alte consumuri legate de evenimente extraordinare.
(Contabilitatea financiară românească – prof.univ.doctor IACOB PETRU PÂNTEA, profesor GHEORGHE BODEA, Ed. Intelcredo, martie 2006)

 

mm
Raluca Șandru
Raluca Șandru este Analist Financiar Exprom, cu 16 ani de experiență în domeniul financiar. Aceasta are studii aprofundate în Controlul și Managementul Financiar și a dezvoltat instrumentele de suport în Managementul Financiar, disponibile exclusiv la Exprom.