Contractul psihologic – fundament al relațiilor de muncă sănătoase

Contractul psihologic – fundament al relațiilor de muncă sănătoase

de Lăcrămioara Ichim – Specialist resurse umane

Managementul Resurselor Umane, așa cum scria Alan Fowler (1987), este un concept accesibil. Mesajul transmis către managerii superiori tinde să fie amăgitor de simplu: “Nu vă bateți capul prea mult cu principiile sau metodele de management al personalului, spune acest mesaj. Rezumați-vă să gestionați contextul. Ieșiți din birouri, săriți peste treptele ierarhice și duceți-vă să stați de vorbă cu oamenii. În acest fel, veți descătușa un potențial enorm de îmbunătățire a performanței.”

Țelul principal al managementului resurselor umane este de a garanta că organizația poate să se bucure de succes prin intermediul oamenilor. Printre activitățile de bază ale managementului resurselor umane, pe care le desfășoară atât managerii de execuție, cât și managerii resurselor umane, sunt:

  • procurarea și dezvoltarea resuselor umane;
  • relațiile cu angajații;
  • dezvoltarea aptitudinilor resurselor umane;
  • managementul performanței;
  • managementul recompenselor.

Procesele de management al resurselor umane au loc în contextul mediului intern al organizației și a celui extern. În foarte mare măsură, ele vor depinde de factorii de mediu care au incidență asupra lor.

Managementul resurselor umane are drept scop întărirea motivației și a angajamentului asumat, să creeze un climat apt să întrețină relații productive și armonioase, prin parteneriate între conducerea managerială și angajați. Acesta urmărește să introducă practici manageriale axate pe angajament, care să recunoască faptul că angajații reprezintă un grup prețuit de persoane interesate în buna funcționare a organizației și care să ajute la edificarea unui climat de cooperare și încredere reciprocă.

Un aspect deosebit de important în activitățile managementului resurselor umane este relația de muncă, calitatea raportului dintre angajator și angajat, prin crearea unui climat de încredere și dezvoltarea unui contract psihologic, în mare măsură pozitiv. Gestionarea și întreținerea relațiilor formale și informale, acordarea posibilității de a-și exprima opiniile, partajarea informațiilor cu angajații și consultarea lor în optimizarea proceselor de lucru.

Termenul de relație de muncă descrie raportul care există între angajatori și angajați la locul de muncă. Aceste raporturi pot fi formale, de exemplu: contracte de muncă sau pot fi informale, sub forma contractului psihologic, care exprimă anumite presupuneri și așteptări în legătură cu ce au de oferit și sunt dispuși să dea efectiv managerii și angajații. Aceste așteptări sunt adeseori implicite și nu sunt definite în contractul de angajare.

La nivel fundamental, contractul psihologic exprimă combinația de convingeri pe care le adoptă un individ și angajatorul lui în legătură cu ce așteptări are fiecare de la celălalt. Poate fi descris ca un set de așteptări reciproce, dar neformulate ca atare, care există între angajat și angajator.

Contractul psihologic are o puternică legătură cu gradul de angajament asumat față de organizație, cu gradul de satisfacție a angajatului și calitatea bună a relațiilor de muncă.

Acesta accentuează importanța unui climat de implicare profundă și sugerează, în particular, că practicile managementului resurselor umane, cum ar fi asigurarea posibilităților de învățare, formare și dezvoltare, concentrare pe siguranța locului de muncă, promovare și cariere, reducerea la minimum a diferențelor  de statut, sistemele corecte și imparțiale de recompensare și procesele complete de comunicare și implicare vor contribui, împreună, la formarea unui contract psihologic pozitiv.

Pentru o mai bună funcționare a contractului psihologic, recomandăm ca acest cod nescris, de bune practici, între angajat și angajator, să fie comunicat și asumat de cele două părți.

Exprimarea așteptărilor oferă siguranța în acțiuni, întrucât fiecare parte înțelege nevoile celuilalt și poate acționa în cunoștință de cauză și favorizează funcționarea relației în termeni agreați și exprimați într-un mod deschis.

Bineînțeles, așteptările pot suferi schimbări în timp, de aceea este bine ca, din când în când, să existe discuții deschise despre acest parteneriat și cum poate fi el îmbunătățit.

Studiile arată faptul că un angajat este cu atât mai mulțumit de locul său de muncă cu cât se simte apreciat, respectat și prețuit. Iar un angajat fericit este mai productiv, implicat și  mai motivat în munca pe care o întreprinde. Iar beneficiile nu se opresc aici. Aceasta va deveni un ambasador al brandului, pe care îl va ,,promova” în cercul său și va fi mai predispus să îți facă clienții companiei tale să se simtă speciali, printr-o atitudine pozitivă și orientată spre soluții.

Și de cealaltă parte a baricadei există vești bune: un angajator mulțumit se va bucura de succes, întrucât într-un climat favorabil, managerul se va putea implica liniștit în celelalte atribuții, care duc la reușita afacerii sale.

Așadar, contractul psihologic constituie un aspect cheie în succesul unui business și este recomandat să fie tratat cu seriozitate și deschidere.

mm
Lăcrămioara Ichim
Lăcrămioara Ichim este Specialist în Resurse Umane Exprom, cu 18 ani de experiență în domeniul HoReCa. Cu o fundamentare temeinică în domeniul HR, activitatea sa include gestionarea salarizării, administrarea personalului/Revisal, evaluarea și recrutarea de personal și consultanță în domeniul resurselor umane.