CLAR: Contabilitatea este Liniștea Afacerilor Reușite

CLAR: Contabilitatea este Liniștea Afacerilor Reușite

de Lucian Nedelcu – Expert Contabil

CONTABILITATE și CONTABILI…. sau despre ECHILIBRU și LINIȘTE

Astăzi ne-am propus să vorbim despre cum poate contribui contabilitatea, implicit și contabilii la obținerea echilibrului și a liniștii.

Când vorbim de contabilitate nu ne referim strict la știința numită contabilitate, ci mai mult la profesia contabilă, la tot spectrul de activități care în esență, de acolo pleacă, de la noțiunile de contabilitate (contabilitate, financiar, fiscalitate, analiza economico-financiară, salarizare, audit, expertize contabile, etc.)

Când vorbim de contabili ne referim la toate activitățile pe care le pot face aceștia, fie ei contabili propriu-ziși, economiști, experți contabili, auditori financiari, analiști financiari, etc.

Scopul nostru este acela de a vă face să conștientizați rolul contabilității, să înțelegeți o serie de concepte/aspecte și să vă schimbați viața prin acestea și, de ce nu, să vi-i faceți prieteni pe contabili.

Contabilitatea are un rol bine definit:

  • în primul rând oferă soluții viabile, obiectivul final nefiind pregătirea unor situații financiare sau completarea unor documente, ci de a oferi informații mai bune, pe baza cărora oamenii să poată lua decizii mai bune.
  • de a proteja afacerile și pe proprietarii acesteia, pe administratori și utilizatorii informațiilor.

Informația contabilă este atât de importantă deoarece este folosită de toți actorii de pe piață: clienți, concurență, angajați, guvern/stat, analiști de investiții, furnizori, creditori, manageri, proprietari, ș.a.

Mulți văd în contabilitate ceva complicat, greu, iar în contabili acele persoane dificile și stricte. Cu toate acestea trebuie să înțelegem că fiecare proces, domeniu, activitate, are cel puțin o componentă contabilă. Și aici am putea lua ca exemplu:

  • o persoană care activează în marketing sau vânzări lucrează cu bugete;
  • un manager trebuie să aibă cunoștințe de contabilitate, deoarece lucrează cu rapoarte financiare, care au la bază aspecte contabile.

Contabilitatea, ea însăși stă sub semnul echilibrului, a egalității și este precum sângele care pătrunde peste tot în organism, iar fără sânge știm că celulele ar muri. Orice proces, activitate, au înglobate în ele și ceva contabil. Astăzi, dacă nu ar exista contabilitatea, nu ar exista nimic, s-ar crea haos.

Se spune că de impozite și moarte nu scapă nimeni, așa că toți avem nevoie de contabilitate și de informații contabile.

Mulți se întreabă cum să găsească un contabil bun și probabil că unii dintre dvs. ar dori să știe. Ceea ce putem spune este doar că un contabil bun vorbește pe limba voastră, vă face să înțelegeți ce spune și vă oferă informații bune pentru a lua decizii eficiente.

Informația contabilă furnizată de un contabil bun trebuie să fie:

  • COMPARABILĂ – să se poată identifica schimbările în timp, evaluarea performanțelor în timp;
  • UȘOR DE A FI ÎNȚELEASĂ – clară și pe înțelesul celor care au nevoie;
  • RELEVANTĂ – să poată influența deciziile, dă valoare informației;
  • SIGURĂ – reflectă situația reală.

În experiența noastră în domeniu, am avut ocazia să lucrăm pentru mulți clienți pe care i-am consiliat pe diverse spețe și domenii ale profesiei, de la contabilitate, fiscalitate, analize economico-financiare până la expertize contabile și audit financiar. De multe ori am fost întrebați de clienți: ,,Bine, eu am profit, dar unde sunt banii, banii mei?”. Contabilitatea și rapoartele financiare pot să arate efectiv unde sunt banii, pe ce anume au fost cheltuiți/investiți și ce trebuie făcut pentru luarea unor decizii corecte și eficiente.

Și dacă încă vă mai întrebați ce legătură are ECHILIBRUL și LINIȘTEA cu CONTABILITATEA, vă putem spune că atunci când aspectele financiar-contabile nu sunt bine puse la punct, voi nu vă veți mai putea derula activitățile/afacerile în condiții optime și de eficiență. Fiscul începe să vă trimită tot felul de somații, notificări, urmate poate chiar și de controale, creditorii vor bate la ușă, deciziile nu vor fi cele corecte, iar business-ul va muri.

De aceea e bine să țineți minte: la contabil, la avocat și la doctor… e bine să mergeți înainte de a se întâmpla ceva și nu după. Unii zic ca și la preot e la fel, dar aici vă lasăm pe voi să spuneți dacă e așa…

Ne dorim să descoperiți “contabilul” din voi, cel ce “gândește” calcule și se adaptează la situații uneori imposibile, acea stare care să vă ofere liniștea afacerilor și activităților voastre.

Pentru că ne dorim să facem conceptele financiar-contabile și fiscale mai accesibile, chiar dacă nu aveți studii de specialitate, am deschis seria #DEXFinanciar, #DEXFiscal și #DEXContabil, unde explicăm cuvintele și noțiunile din domeniu, cât și pe cele utilizate în articolele noastre.

Pe pagina noastră de Facebook regăsiți mai multe detalii.

Glosar de termeni:

Contabilitatea – este o ștință care se ocupă cu măsurarea, evaluarea, cunoașterea, gestiunea și controlul activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, precum și a rezultatelor obținute din activitatea persoanelor fizice și juridice.

Scopul acesteia este de a asigura înregistrarea cronologică și sistematică, prelucrarea, publicarea și păstrarea informațiilor cu privire la poziția financiară, performanța financiară și fluxurile de trezorerie, atât pentru cerințele interne ale acestora, cât și în relațiile cu investitorii prezenți și potențiali, creditorii financiari și comerciali, clienții, instituțiile publice și alți utilizatori.

(Legea contabilității nr.82/1991, republicată în iunie 2007, art.2, al (1)).

Contabilitatea financiară – înregistrează schimburile (fluxurile) dintre o întreprindere sau o organizație și mediul său economic, exprimate prin situațiile financiare publicate, destinate piețelor financiare.

Contabilitatea de gestiune – este o contabilitate internă, nenormalizată, fiind destinată managerilor. Această contabilitate cercetează performanța economică a organizației prin intermediul costurilor.

(Contabilitate de gestiune – Henri Bouquin, Iași, ed. TipoMoldova 2004, pg.37)

Situații financiareBilanț, cont de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie, note explicative la situațiile financiare anuale.

Bilanțul – este documentul contabil de sinteză prin care se prezintă elementele de activ, datorii și capital propriu ale entității la sfârșitul exercițiului financiar, precum și în celelalte situații prevăzute de lege.

În bilanț, elementele de activ și datorii sunt grupate după natură și lichiditate, respectiv natură și exigibilitate:

 1. Activ – reprezintă o resursă controlată de către entitate ca rezultat al unor evenimente trecute, de la care se așteaptă să genereze beneficii economice viitoare pentru entitate și al cărui cost poate fi evaluat în mod credibil;
 2. Datorie – obligație actuală a entității ce decurge din evenimente trecute și prin decontarea căreia se așteaptă să rezulte o ieșire de resurse care încorporează beneficii economice;
 3. Capitaluri proprii – reprezintă interesul rezidual al acționarilor în activele unei entități după deducerea tuturor datoriilor sale;

(Reglementări contabile conforme cu directivele europene aprobate prin OMFP nr. 1752/2005, Georgeta Petre, Alexandra Lazăr, Elena Iordache, București, Ed. Irecson 2006, pg.25)

Cost – sumă de bani cheltuită pentru producerea sau cumpărarea unui bun, efectuarea unei lucrări, prestarea unui serviciu etc. 2 (În sintagma) Totalitate a cheltuielilor pentru bunuri alimentare și nealimentare precum și a serviciilor utilizate de o familie într-o perioadă determinată. 3 (În sintagma) Preț de ~ Total al cheltuielilor necesare în producție pentru fabricarea unui bun oarecare. 4 (În aceeași sintagmă) Sumă de bani plătită pentru o marfa în scopul revinderii. 5 (În expresia) A vinde o marfă pe ~ sau la prețul de ~ A vinde o marfa fără adaos comercial. 6 (În expresia) A vinde sub ~ A vinde o marfa cu un preț mai mic decât prețul de cost. (https://dexonline.ro/definitie/cost )

Cont de profit și pierdere – document contabil de sinteză ce preia rulajele cumulate din cursul exercițiului ale conturilor de venituri și cheltuieli și reflectă mărimea și structura rezultatului. (Introducere în contabilitate- Costel Istrate, Iași, ed. Polirom, 2002, pg.63)

Cheltuielile entităților economice – reprezintă sumele sau valorile plătite sau de plătit pentru: consumurile, lucrările executate și serviciile prestate de care beneficiază entitatea, cheltuieli cu personalul, executarea unor obligații legale sau contractuale.

De asemenea, în cadrul cheltuielilor se mai cuprind amortizările și provizioanele constituite, valoarea activelor cedate, distruse sau dispărute, ori alte consumuri legate de evenimente extraordinare.

Veniturile entităților economice – sunt sumele sau valorile încasate sau de încasat din: livrări de bunuri, executarea de lucrări, prestările de servicii și din avantajele pe care entitatea a consimțit să le primească; executarea unei obligații legale sau contractuale din partea terților, din producția stocată, din producția imobilizată, diminuarea sau anularea provizioanelor, vânzarea activelor cedate și din alte operații extraordinare.

(Contabilitatea financiară românească – prof.univ.doctor IACOB PETRU PÂNTEA, profesor GHEORGHE BODEA, Ed. Intelcredo, martie 2006)

Rezultatul – este o mărime valorică pozitivă, denumită profit sau beneficiu, atunci când veniturile sunt mai mari decât cheltuielile, sau o mărime valorică negativă, denumită pierdere, în situație inversă.

(Contabilitatea financiară vol I – FELEAGĂ N., IONAȘCU I., Ed. Economică, București)

Specialiști în contabilitate și asimilați – Specialiștii în contabilitate și asimilații acestora țin o evidență a înregistrărilor tranzacțiilor financiare ale unei întreprinderi și verifică corectitudinea documentelor și înregistrărilor referitoare la aceste tranzacții.( https://www.rubinian.com/cor_5_ocupatia.php?id=3313)

Contul – reprezintă procedeul specific, uzual al metodei contabilității, cu ajutorul căruia se asigură reflectarea, în expresie valorică (uneori și cantitativă) a existenței, mișcării și a situației finale, pe elemente patrimoniale. Contul apare ca un model de sistematizare a existenței (starea inițială), a modificării de sens contrar creșterii sau scăderi și a stării finale.

(Contabilitatea și fiscalitatea microîntreprinderilor – conf.univ.dr. GHEORGHE POPESCU, drd. VERONICA POPESCU, pg.44)

Flux de trezorerie – contabilitatea trezoreriei asigură evidența existenței și mișcării acțiunilor deținute de entitățile afiliate, altor investiții pe termen scurt, disponibilităților în conturi la bănci sau casierie, creditelor bancare pe termen scurt și a altor valori de trezorerie.

(Reglementări contabile conforme cu directivele europene aprobate prin OMFP nr. 1752/2005, Georgeta Petre, Alexandra Lazăr, Elena Iordache, București, Ed. Irecson 2006, pg.319)

 

 

mm
Lucian Nedelcu
Lucian Nedelcu este General Manager Exprom, cu 25 de ani de experiență în domeniul financiar-contabil și fiscal. Formarea și activitatea sa vizează consultanța fiscală, expertiză contabilă, controlul financiar, lucrările de audit intern și audit financiar, cât și supervizarea activității Exprom.