Reducere TVA de la 9% la 5% pentru alimentele eco, montane sau tradiționale românești

Reducere TVA de la 9% la 5% pentru alimentele eco, montane sau tradiționale românești

de Daniel Chirovici – Expert Contabil

In data de 14 Mai 2019,  a intrat în vigoare OG 31/2019 prin care se reduce cota de TVA de la 9% la 5% în mod special pentru livrarea alimentelor de înaltă valoare calitativă autorizate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Ordonanța precizează caracterul special al acestor produse cu TVA redus la 5% ca fiind : montane, eco sau tradiționale.

Pentru a cunoaște însă cu exactitate produsele alimentare pentru care este posibilă această reducere a TVA-ului la 5% , trebuie să parcurgeți următorii pași :

a) Pentru produsele montane, consultați registrul actualizat cu astfel de produse (RNPM – REGISTRUL NAȚIONAL CU PRODUSE MONTANE) emis de Ministerul Agriculturii și    Dezvoltării Rurale.

Astfel, dacă sunteți comerciant, și doriți livrarea de astfel de produse montane românești cu TVA de numai 5%, vă recomandăm următoarele :

  • verificați dacă furnizorul dumneavoastră este înscris în acest registru la adresa web :

https://www.madr.ro/industrie-alimentara/sisteme-de-calitate-europene-si-indicatii-geografice/produse-agricole-si-alimentare/produs-montan.html

  • produsul trebuie să poarte mențiunea de calitate facultativă ,,PRODUS MONTAN

b) Pentru produsele ecologice, asigurați-vă că aveți un certificat emis de un organism de inspecție și certificare al produselor ecologice aprobat de Ministerul Agriculturii și                                   Dezvoltării Rurale.

Lista cu astfel de organisme este disponibilă la pagina de web

https://www.madr.ro/agricultura-ecologica/organisme-de-control-aprobate.html

  • Eticheta produselor ecologice va conține în mod obligatoriu sigla naționala “ae”

c) Pentru produsele tradiționale românești, consultați registrul actualizat cu astfel de produse (RNPT – REGISTRUL NAȚIONAL CU PRODUSE TRADIȚIONALE ) emis de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Astfel, dacă sunteți comerciant, și vă doriți livararea de astfel de produse tradițional românești cu TVA de numai 5%, vă recomandăm următoarele :

  • verificați dacă furnizorul dumneavoastră de produse tradiționale este înscris în acest registru la adresa web :

https://www.madr.ro/industrie-alimentara/produse-traditionale-romanesti/implementarea-ordinului-nr-724-2013-privind-atestarea-produselor-traditionale.html

Acest registru (RNPT) prezintă sub forma de tabel, denumirea produsului tradițional, anul înregistrării, producatorul produsului atestat și adresa acestuia.

  • Solicitați de la furnizor o copie a documentului de recunoaștere/atestare/certificare eliberat de autoritatea competentă.

Transpunerea în Codul Fiscal

Reducerea de TVA adusă prin OUG 31/ 2019 se transpune în legislația fiscală printr-o modificare a Legii 227/2015 (Cod fiscal) la Titlul Taxa pe valoarea adăugată, capitolul VIII Cotele de taxa, articol 291 Cotele, aliniat (3) referitor la cota redusa de 5%.

Întregul text al OUG 31/2019, articol 6 punct 2, este prezentat mai jos :

,, La articolul 291 alineatul (3), după litera j) se introduce o nouă literă, litera k), cu următorul cuprins:”k) livrarea alimentelor de înaltă valoare calitativă, respectiv produse montane, eco, tradiționale, autorizate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Livrarea acestor alimente va fi însoțită de copia documentului de recunoaștere/atestare/certificare eliberat de autoritatea competentă, cu excepția livrării efectuate către consumatorul final.”

 

 

mm
Daniel Chirovici
Daniel Chirovici este Expert Contabil Exprom și student la (CIMA) Chartered Institute of Management Accountants din Marea Britanie. Acesta are 18 ani de experiență în sectorul financiar-contabil, timp în care a participat la audituri financiare statutare, în activități de cenzor intern și a organizat și condus cinci departamente financiare.