Money Control Board

Optimizare fluxuri monetare viitoare

Instrumentul Money control Board de tip Cash flow, proiectează situația fluxurilor monetare pentru perioada următoare luând în calcul trezoreria, soldul datoriilor și creanțelor cu disponibilitatea acestora în timp și termenele scadente ale acestora.

Rapoartele se realizează lunar, pe bază informațiilor sintetizate din soldurile din balanță (furnizori, clienți și stat) și din previziuni privind încasările și plățile viitoare.

Ce face?

Prin optarea pentru acest serviciu oferit de Exprom, vei ști în timp real:

  • unde îți sunt banii?
  • care este gradul de lichiditate al profitului?
  • dacă îți permiți o investiție?
  • când poți plăti dividente?
  • care este limita creditului comercial ca politică de vânzări pe termen mediu?
  • care este ciclul monetar al capitalului investit?

Beneficii:

  • Câștigi timp, îți organizează fluxurile monetare și le proiectează în timp;
  • Câștigi bani, prin fluidizarea circuitului financiar;
  • Câștigi credibilitate, prin respectarea termenelor de plată;
  • Câștigi proactivitate în acțiuni, având o previziune clară asupra evoluției încasărilor de la partenerii tăi.