Supply Management

Optimizare fluxuri de aprovizionare

Un instrument de gestionare a fluxului de aprovizionare pe baza termenelor de desfacere/ producție,  cu gestionarea timpilor de livrare de la furnizori și menținerea unor stocuri tampon optime, asigură minimizarea costurilor de depozitare (chirii, personal, manipulare) și a timpilor de gestionare a acestora cu riscuri minime de uzură sau deteriorare și evitarea blocării lichidităților în active staționare pe mai multe exerciții.

Rapoartele se realizează lunar, pe bază informațiilor sintetizate în tabelul de comenzi.

Ce face?

  • Organizează baza de date cu furnizori;
  • Urmărește respectarea clauzelor contractuale;
  • Urmărește respectarea prețului de referință;
  • Urmărește normarea consumurilor pe structuri.

Beneficii:

  • Câștigi bani, prin eficientizarea timpilor de stocaj și a costurilor pentru spațiile aferente;
  • Câștigi bani prin scurtarea timpului dintre achiziția materiei prime și încasarea contravalorii produsului vândut de la client;
  • Câștigi timp prin optimizarea proceselor interne de achiziții și a circuitului informațional;
  • Câștigi timp prin crearea de modele de răspuns la necornformități (delegarea responsabilităților).