Lucian NEDELCU

Lucian Nedelcu - Expert contabil / Director General

Lucian NEDELCU

Director General

Cifre cu viață

Un om și un vis, care și astăzi strălucesc cu aceeași forță, au reprezentat fundamentele a ceea ce Exprom este astăzi: un loc cu oameni plin de înțelesuri, ca biblioteci cu cifre însuflețite, care sunt la curent cu schimbările legislative și de la care vei găsi mereu informații și soluții financiare pertinente.

Mare parte din aceste realizări i se datorează lui Lucian și pasiunii pe care a investit-o în munca dedicată dezvoltării sale și, pe cale de consecință, partenerilor care l-au ales.

Lucian Nedelcu este un om de la care poți vedea cum modestia prinde aripi, iar managementul financiar, contur. Dar îi lăsăm munca să-i justifice reputația.

Astfel, acesta este: Expert Contabil, autorizat de Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR), Auditor Financiar, autorizat de Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR), Consultant Fiscal, autorizat de Camera Consultanților Fiscali (CCF) și Controller Financiar, autorizat de Controller Institut România.

Formarea și activitatea sa vizează consultanța fiscală, expertiză contabilă, controlul financiar, lucrările de audit intern și audit financiar și supervizarea activității Exprom.