Optimizare fluxuri monetare viitoare

Optimizare fluxuri monetare viitoare

Rapoartele se realizează lunar, pe bază informațiilor sintetizate din soldurile din balanță (furnizori, clienți și stat) și din previziuni privind încasările și plățile viitoare.