Audit financiar și evaluare în Iași

Audit financiar și evaluare în Iași

Prin procesul de audit, în calitate de auditori urmărim procesele economice semnalăm și corectăm derapajele funcționale și certificăm corectitudinea înregistrării în evidențele contabile, cu respectarea normelor legale în vigoare, a tuturor operațiunilor economice realizate, înregistrări ce constituie fundamentul analizelor financiare ce stau la baza deciziilor de management.